BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

PRAWOMOCNOŚĆ WYROKU ROZWODOWEGO A APELACJA WYŁĄCZNIE W CZĘŚCI ROZSTRZYGAJĄCEJ O ALIMENTACH

Wielokrotnie niektórzy pewnie zastanawiali się, czy zaskarżenie wyroku rozwodowego w części rozstrzygającej wyłącznie o alimentach, ma ten skutek, że pozostałe rozstrzygnięcia sądu  w  wyroku rozwodowym stają się prawomocne.

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie III CKN 124/99, zmieniony w wyniku apelacji wyrok rozwodowy w części dotyczącej wysokości świadczeń  alimentacyjnych na rzecz dzieci ma byt samodzielny.

Powyższe oznacza, że zaskarżenie orzeczenia wyłącznie w części rozstrzygającej o alimentach skutkuje uprawomocnieniem się pozostałych rozstrzygnięć, w szczególności orzeczenia rozwodu.

Jeżeli zaś strona skarży rozstrzygnięcie co do rozwodu, wyrok taki w całości nie uprawomocnia się, w tym także w zakresie rozstrzygnięcia o obowiązku alimentacyjnym.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych