Oferta dla osób fizycznych

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Pomagamy osobom fizycznym

Doradztwo prawne oferowane osobom fizycznym to nie tylko udzielanie porad prawnych, ale również zastępowanie strony w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym. To także podjęcie w imieniu Klienta negocjacji, czy rokowań z drugą stroną.

Szczegóły oferty

Nie ma dwóch takich samych spraw, bowiem każda różni się od siebie. Z tych też względów pomoc prawna oferowana w sprawach rodzinnych wymaga indywidualnego i wnikliwego podejścia. Z kolei dokonanie właściwej oceny prawnej problemów z zakresu prawa pracy pomaga w wypracowaniu optymalnych rozwiązań. Natomiast decyzje administracyjne, które niewątpliwe w sposób wyraźny odróżniają prawo administracyjne od innych gałęzi prawa,  wymagają szczególnego podejścia.

Z powyższych względów jako profesjonalni pełnomocnicy dokładnie omawiamy z Klientem wszystkie kwestie dotyczące jego sprawy i przedstawiamy odpowiedni sposób rozwiązania problemu, tj. poprzez próbę ugodowego załatwienia sprawy, skierowanie sporu na drogę postępowania sądowego, bądź też zaproponowanie innego sposobu rozwiązania sporu. Podstawowym celem Kancelarii jest nie tylko poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań, ale również rzetelne i uczciwe przedstawienie Klientowi skutków podjętej przez niego decyzji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną, w tym zastępstwo procesowe m.in. w następujących sprawach:

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, po dokładnej analizie sprawy. Na jego wysokość składa się przede wszystkim stopień skomplikowania sprawy oraz niezbędny nakład pracy.

Proponujemy dwa sposoby ustalania wynagrodzenia: ryczałtowe i godzinowe. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym ustalona zostaje jedna kwota za całościowe prowadzenie sprawy bądź stała kwoty za zastępstwo procesowe na poszczególnych rozprawach w Sądzie.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych