Problem prawny?
- pomożemy Ci go rozwiązać.

 

 

Jesteś Przedsiębiorcą?
- zapewnimy Ci fachową obsługę prawną.


Prawo Cywilne i Gospodarcze

Niuanse procesu i zawiłość litery prawa wymagają wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria oferuje  wszechstronną pomoc prawną obejmującą zarówno porady prawne i reprezentację przed sądem, jak również przygotowanie pozwu, środków zaskarżenia oraz innych pism procesowych. Dokonujemy także analizy prawnej projektów umów, prowadzimy negocjacje oraz pomagamy w ugodowym rozwiązaniu sporu.

Prawo Rodzinne

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych wymaga indywidualnego i wnikliwego podejścia do sprawy. Reprezentujemy naszych klientów m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Doradzamy także przy wyborze właściwego umownego ustroju majątkowego małżonków.

Prawo Pracy

Dokonanie właściwej oceny prawnej  problemów z zakresu prawa pracy pomaga w wypracowaniu optymalnych rozwiązań. Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię skupia się nie tylko na reprezentowaniu pracowników bądź pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych, ale również na zapobieganiu ich powstawania poprzez wypracowanie - z prawnego punktu widzenia - właściwych relacji pracodawca–pracownika.

Prawo Administracyjne

Decyzje administracyjne (m.in. pozwolenia,  zezwolenia) niewątpliwe w sposób wyraźny odróżniają prawo administracyjne od innych gałęzi prawa. Z tych względów sprawy administracyjne wymagają szczególnego podejścia. Naszym Klientom proponujemy kompleksowe usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, jak również postępowania administracyjnego. Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje m.in. prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, sprawy dotyczące służby wojskowej, sprawy dotyczące nieruchomości.