BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

Dokumentowanie umowy pożyczki powyżej 1000 zł.

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zmianie uległ m.in. przepis art. 720 par. 2 k.c. mocą którego pożyczki, których wartość przekracza kwotę 1000 zł (dotychczas była to kwota 500 zł), winny być dokumentowane. Forma dokumentowa to nowa, obok pisemnej, forma dokumentu, do której można zaliczyć każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. W praktyce oznacza to, że za formę dokumentową możemy uznać np. obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, sms czy też pliki komputerowe.

Powyższe stanowi novum w procedurze cywilnej. Wydruki sms lub wydruki wiadomości e-mail będą mogły bowiem stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, tak jak np. oświadczenie złożone na piśmie opatrzone podpisem jego twórcy.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych