Rozwód i separacja

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Korzystając z usług naszej Kancelarii pomażemy Państwu zarówno w napisaniu pozwu rozwodowego lub separację, wniosku o udzielenie zabezpieczenia, czy pisma zawierającego wnioski dowodowe.  Ponadto oferujemy profesjonalną reprezentację przed sądem. Wskażemy jak przebiega proces o rozwód/separację, oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę, w tym jakie dokumenty skompletować.

Warto wiedzieć, że:

Sąd w wyroku rozwodowym/o separację orzeka także o :

  • ustaleniu miejsca pobytu małoletnich dzieci,
  • kontaktach, jeżeli taka będzie wola stron postępowania,
  • alimentach na małoletnie dzieci, w tym o udzieleniu zabezpieczenia na czas trwania sprawy rozwodowej,
  • sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez strony mieszkania (domu),
  • władzy rodzicielskiej,
  • podziale majątku wspólnego, ale wyłącznie wówczas gdy nie wpłynie to znacząco na długość postępowania.

Wysokość wpisu sądowego:

W sprawie o rozwód lub separację, należy uiścić wpis sądowy w stałej wysokości 600 zł oraz zaliczkę na poczet opinii kuratora w wysokości ok. 80 zł.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu sądowego w sprawie o rozwód czy separację, może złożyć wniosek o zwolnienie z niego w całości lub części, składając na powyższą okoliczność stosowne dokumenty wraz z wypełnionym formularzem według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723 oraz z 2016 r. poz. 269 i 1213), którego wzór można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych