BLOG & AKTUALNOŚCI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Niezgodne z prawem działania ubezpieczycieli w postepowaniach likwidacyjnych

Zgodnie z treścią art. 361 § 1 zdanie pierwsze k.c. „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.” Poprzez słowo odpowiednie należy rozumieć taką kwotę pieniężną, która przywróci stan naszego majątku do stanu sprzed określonego zdarzenia.

Działalność Zakładów Ubezpieczeniowych likwidujących szkody zmierzająca do zaniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania jest różnorodna.
Jednym z przykładów takich praktyk, przy likwidacji szkód z OC sprawcy zdarzenia, jest obniżanie należnego odszkodowania o tzw. rabat na części zamienne oraz koszt naprawy pojazdu możliwy do uzyskania w warsztatach współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń. Działalność tego typu nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach prawa, a nadto bardzo często również i w praktyce. Kolejnym z przykładów niedozwolonych praktyk jest zaniżanie stawki za roboczogodzinę prac blacharskich i mechanicznych. Poszkodowany ma prawo uzyskać odszkodowanie z uwzględnieniem stawek obowiązujących na lokalnym rynku, które bardzo często w chwili obecnej oscylują w granicach kwot przekraczających 100 zł.
Pamiętać należy także, że poszkodowany ma prawo żądać odszkodowania ustalonego w oparciu o ceny części, które zamontowane były w pojeździe, w czasie poprzedzającym szkodę. Niestety bardzo często zdarza się tak, że ubezpieczyciele ustalają wysokość należnego odszkodowania w oparciu o ceny części zamiennych oznaczonych znakiem jakości Q lub, co gorsza, w oparciu o ceny części porównywalnej jakości lub ceny części używanych. Takie działania również nie znajduje oparcia w przepisach prawa i bardzo często znacznie zaniża wysokość należnego odszkodowania.
Podobne praktyki mają miejsce przy ustalaniu odszkodowania za najmem pojazdu zastępczego. Pamiętać należy że poszkodowany nie musi korzystać z wypożyczalni pojazdów zastępczych wskazanych przez Zakład Ubezpieczeń. Wypożyczyć pojazd zastępczy, podobnie jak naprawić pojazd po szkodzie możemy w wybranej przez nas wypożyczalni czy też warsztacie. Jedyną granicą dla poszkodowanego pozostaje wynajęcie pojazdu w klasie odpowiadającej pojazdowi uszkodzonemu.
Jeśli zatem miałeś kolizję, a ustalone i wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń odszkodowanie zdaje się zaniżone, a kalkulacja kosztów naprawy czy też decyzja zawiera wzmianki dotyczące w/w praktyk warto skonsultować się z nami.
Kancelaria od kilkunastu lat zajmuje się m.in. skutecznym dochodzeniem odszkodowań zarówno w przypadku szkód osobowych jak i majątkowych. Jeśli nie posiadasz własnej kalkulacji wyceny kosztów przywrócenia Twojego majątku do stanu sprzed szkody skontaktujemy Cię z naszym rzeczoznawcą, który pomoże ustalić należną wysokość odszkodowania.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych