BLOG & AKTUALNOŚCI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Rozwód – z orzekaniem czy bez orzekania o winie stron?

Wielu klientów decydując się na wniesienie sprawy o rozwód staje przed dylematem czy wnosić o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie stron.

Sytuacja jest o wiele prostsza gdy małżonkowie są zgodni co do kwestii rozwodu i oboje chcą zakończyć trwający związek małżeński. W takiej sytuacji Sąd na zgodny wniosek obu stron odstępuje od ustalania kto ponosi winę za rozkład pożycia związku małżeńskiego.

Kwestia orzekania o winie nie zależy jednak od osoby, która wnosi pozew. Jak wskazano powyżej, Sąd odstępuje od orzekania o winie tylko wtedy gdy małżonkowie w tym przedmiocie pozostają zgodni.

Co dzieje się w sytuacji, w której drugi małżonek (pozwany) nie wyraża zgody na rozwód?

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenia rozwodu nie może domagać się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji osobie, która wnosi pozew o rozwód nie pozostaje nic innego jak wnioskować o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka (pozwanego) lub z winy obojga stron.

Zdarzają się także sytuacje, w których drugi z małżonków zmienia zdanie już po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego oświadczając przed Sądem, że nie wyraża zgody na rozwód. W takiej sytuacji, z reguły Sąd odracza rozprawę wyznaczając stronom termin na sprecyzowanie swoich stanowisk i przedstawienie stosownych wniosków dowodowych.

Postępowanie rozwodowe, w którym Sąd nie orzeka o winie stron, trwa o wiele krócej niż postępowanie z orzekaniem o winie. Wszystko to spowodowane jest, w drugim z omawianych przypadków, koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, mającego na celu ustalić, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Wiąże się to najczęściej z koniecznością przesłuchania wielu świadków, oceny dowodów w postaci dokumentów, zdjęć, filmów itp.

Kwestia winy za rozkład pożycia małżeńskiego stron nie pozostaje także bez wpływu na alimenty, których zasądzenia może domagać się jeden z małżonków od drugiego.

Pierwsza sytuacja dotyczy możliwości domagania się zasądzenia alimentów przez małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jeśli znajduje się on w niedostatku.

Druga z możliwości dotyczy sytuacji, w której rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W takim wypadku małżonek niewinny może się domagać zasądzenia alimentów od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa.

Kancelaria Radców Prawnych od wielu już lat świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, w tym również w kwestii rozwodów starając się doradzać klientom w sposób, który jak najpełniej zabezpieczy ich interesy.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych