BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

500+ DLA SAMOTNYCH RODZICÓW – ZMIANY W UZYSKANIU ŚWIADCZENIA W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

Od 1 sierpnia br. w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Nowe przepisy nakładają na rodziców samotnie wychowujących dziecko obowiązek dołączenia do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Może to być np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

Nie zawsze zatem wnioskodawca musi zakładać sprawę przed sądem rodzinnym. Może skorzystać w tej kwestii z usług mediatora wpisanego na listę mediatorów sądowych. Ugoda zawarta w takim trybie musi zostać jednak zatwierdzona przez sąd rodzinny, który na wniosek strony zaopatrzy ją w klauzulę wykonalności. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd winien w takich sprawach działać „niezwłocznie”. Czy faktycznie sądy sprostają oczekiwaniom wnioskodawców świadczenia 500+ i będą działać sprawnie, okaże się zapewne w praktyce.

Zmiana wprowadzona przez ustawodawcę ma zachęcać do składania przez obywateli oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych