BLOG & AKTUALNOŚCI

Marta Bagińska Joanna Sarnowska

Kredyt we franku – wyrok korzystny dla Kredytobiorców

Jeden z pierwszych wyroków w sprawie frankowiczów

Wyrokiem  z dnia 29 kwietnia 2016 r. sygn. akt VI C 1713/15 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał, iż zawarte w umowie postanowienia dotyczące waloryzacji zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu  oraz wysokości rat spłat w oparciu o miernik w postaci franka szwajcarskiego ustalanego według Tabeli Kursów Walut Obcych (…) są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. i przez to nie wiążą powoda.

Bezpłatna wstępna analiza sprawy!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin !
Przejdź do formularza!

Kancelaria Radców Prawnych